Tuesday, May 5, 2015

கண்களின் சக்திகள் (Part - 2)

சாயா தரிசனம்:     சிலர் சூரிய வெளிச்சத்திலும் சந்திர வெளிச்சத்திலும் தன் நிழலைக் கூர்ந்து பார்த்து விட்டு பார்த்துவிட்டு உடனே மேலே ஆகாயத்தைப் பார்த்தால், ஆகாயத்தில் உயரமாக வெள்ளை நிறத்துடன் தன் உருவம் தோன்றும்.  நெடுங்காலம் பழகிய பிறகு அது பேசும் அதைக் கொண்டு சில வேலைகளை செய்வார்கள்.  இதன் பெயர் சாயா தரிசனம்.


     இதைப்போல, பெரிய நிலைக்கண்ணாடி முன் உட்கார்ந்து கொண்டு, தன் உருவத்தை உற்றுப் பார்ப்பார்கள்.  கொஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு, தன் உருவம் மறைந்து, அவர் நினைக்கும் உருவங்கள் அதில் தோன்றும்.  அதைக்கொண்டு சில வேலைகள் செய்வார்கள்.  இதுவும் சாயா தரிசனமே.  இவைகள் அனைத்துமே கண்கள் மூலம் செய்யும் மாயா ஜாலங்களேயாகும்.


காலைச் சூரியனைப் பார்த்தால்:     சிலர் காலையில் உதயமாகும் சூரியனைக் கூர்ந்து பார்த்துத் தியானங்கள் செய்வார்கள்.  அப்பொழுது சூரியனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் கண்களுக்குள்ளே ஊடுருவிச் செல்லும்.  இதனால் கண்கள் பலப்படும்.

     அன்றாடம் சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் உடலுக்கும் நல்லது.  சிலர் கண்களை வலம் புரி சுற்றுவார்கள்.   அதனால் கண்ணின் உள்ளேயிருக்கும் பாப்பா குளிர்சியடைந்து, கண்கள் நன்றாகத் தெரியும்.  கருணைப் பார்வை உண்டாகும்.  சிலர் கண்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் பாப்பாவில் நினைவை நிறுத்தி, இது தான் ஞான நிலை என்று, அதே எண்ணத்தில் பழகி வருவார்கள்.  இதிலிருந்து மேலான நிலையான ஞான நிலைக்குச் செல்ல வேண்டும்.

ஜோதி தரிசனமா: 

     சிலருக்கு விஷயம் புரியாமல், கண்களை மூடிக்கொண்டு, விரல்களால் கண்களின் கடைப்பக்கதை அழுத்துவார்கள்.   அப்பொழுது கண்களின் மறு பக்கம் வட்ட வடிவமாக ஓர் ஒளிப்பிரகாசம் தொன்றும்.  இது கருவிழியின் பிரதி பிம்பம்.  இதை அறியாமல், சோம வட்டச் சுடரைப் பார்ப்பதாக எண்ணி, அன்றாடம் பல தடவை அழுத்திக் கண்களைக் கெடுத்துக் கொள்வார்கள்.

     வேறு சிலர், பெருவிரல்களால் இருகண்களையும் இறுக்கி அழுத்தி, ஆள் காட்டி விரல்களால் இரு காதுகளையும் அடைத்து, நடுவிரல்களால் நெற்றியின் நடுப்பாக நரம்புகளை அமுக்கி, மோதிர விரல்களால் மூக்கினி இரு துவாரத்தையும் அடைத்து, சுண்டு விரல்களால் வாயை அமுக்கிப் பொத்திக் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால், கண்களுக்குள்ளே குபீரென்று ஜோதி தோன்றும், தினந்தோறும் ஜோதியைப் பார்பதாக எண்ணி இதைப் பலதடவை செய்வார்கள்.  இதனால் இவர்களுக்கு ஆபத்துக்கள் நேரும்.  சிலருக்கு சாதாரணமாகக் கண் பார்வை மங்கும்பொழுது,  விளக்கின் தீபம் போலக் கண் ஓரங்களில் போய் வந்து கொண்டிருக்கும்.  இது கண்களுடைய நரம்புத் தளர்ச்சியால் ஏற்படக்கூடியது.  இது தெரியாமல் தான் ஜோதிப் பிரவாகத்தை அடிக்கடி காண்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள்.

நடுவீட்டு விளக்கு:     உண்மையில் கண்கள் ஏகாக்கிரக சக்தியை வாங்கக் கூடியவைதான்.  ஞான ஒளியைக் காணவும், இறைவனை அடையவும் கண்களே மூல காரணம்.  அதாவது விறகுகளை அடுக்கி, அதில் சிறு நெருப்பை வைத்தால், அது கொழுந்துவிட்டு எரியும்.  அதுபோலவே, வீட்டிற்க்குள் நடுவீடு என்று ஒன்று உண்டு.

     அங்கு விளக்கு ஏற்றி வணங்கி, தெய்வத்தை வழிபடுவார்கள்.  அதுபோலவே நம் உடலுக்கு நடுவீடு, நெற்றி நடுவான புருவ மத்தியம், அங்கு ஒளியேற்றி இறைவனை அடையவேண்டும்.  நம் புருவ நடுவில் அக்கினி, சூரியன், சந்திரன் என்னும் மூன்று ஒளிநாடிகள் இருக்கின்றன.  அதில் அக்கினி நாடி உடலுக்கு எப்பொழுதும் உஷ்ணத்தைக் கொடுத்த வண்ணம் இருக்கும்.  அதனால்தான் ஜுரமோ, தலைவலியோ வந்தால் நெற்றியில் மருந்து போட்டால் உஷ்ணம் தணியும்.  மற்ற இரண்டு ஒளி நாடிகளில் ஒன்று சூரிய நாடி இது வலது கண்ணின் நாடி, மற்றொன்று சந்திர நாடி, இது இடது இடது கண்ணின் நாடி,  இந்த இரண்டு நாடி ஒளிகளும் கண்களிலிருந்து வெளி உலகத்தைப் பார்த்த வண்ணம் இருக்கும்.

கண்ணாடி பார்ப்பது எது?      நம் கண்களின் நாடிகள் இரண்டும் புருவ நடுவில் கூடும் இடத்தைக் கண்ணாடி என்றும், இந்த கண்ணாடியான புருவ நடு இடத்தை, எண்ணத்தின் நினைவால், உற்றுகூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, சகல விசயங்களும் புரியும் என்று கூறுவர்.  இதைத் தெரியாத சிலர், இறைவனை அடைய நிலைக் கண்ணாடியை உற்றுக் கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.

........   Part - 3 தொடரும்.No comments:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...